Inscenácie

underline

Typografia majuscula (Inscenované archívy) / Môj spis a ja / (Na)sleduj ma / Reflex (Odmäk) / Vnútro vnútra
toufar

Toufar – Mučiace hry / Toufar

Opera Národného divadla Praha, Česká republika

underline_toufar

Číhošťský zázrak sa, podobne ako mnohé iné nevysvetliteľné javy v dejinách, stal predmetom rôznych interpretácií a mocenských inštrumentalizácií, ktoré stáli život minimálne jedného hrdinu, v tomto prípade „trpného” účastníka udalosti. Podľa očitých svedkov sa počas omše celebrovanej katolíckym farárom Josefom Toufarom v malej dedinke Číhošť v kraji Vysočina dňa 11. decembra 1949, teda na tretiu adventnú nedeľu, za pátrovým chrbtom pohol kríž v okamihu, keď vyslovil: „Zde na Svatostánku je váš Spasitel“. O dovtedy ničím nevynikajúcu Číhošť a jej malý kostolík sa začali zaujímať cirkev, ŠtB i najvyšší štátni a stranícki funkcionári, vrátane prezidenta Klementa Gottwalda. Páter Toufar bol uväznený vo Valdiciach a ani nie o mesiac zomrel na následky mučenia. ŠtB dala nakrútiť krátkometrážny inscenovaný dokumentárny film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (réžia Přemysl Freiman), v ktorom sa pokúsila podať dôkazy o tom, že Toufar pomocou podväzkového pásu či stierača z automobilu skonštruoval mechanizmus, ktorým počas omše tajne krížom hýbal. Zámer ale nevyšiel – jednak Toufar počas nakrúcania filmu zomrel, jednak režisér nedodržal liturgické náležitosti omše a veriaci spoznali, že dokument je podvrh. Preto farára Toufara obvinili z „homoseksuelity“ a pedofílie, pričom deti ku krivým výpovediam prinútila Ludmila Brožová-Polednová, prokurátorka známa z procesu s Miladou Horákovou.
Aby otvoril analýzu číhošťskej situácie smerom do dávnejšej histórie, spiritus agens inscenácie, autor libreta a hudby Aleš Březina nachádza paralelu k príbehu Josefa Toufara v mučeníckom príbehu sv. Jana Sarkandera, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia a ktorého osud takisto ilustruje tvrdý stret cirkevnej a svetskej moci. Udalosť označovaná ako číhošťský zázrak sa udiala v časoch, keď sa komunistická moc v Československu snažila definitívne vyrovnať s katolíckou cirkvou. Vehementne sa snažila zneužiť situáciu vo svoj prospech, aby cirkev očiernila a dokázala jej podvody, ktorými sa snaží lákať veriacich. Podľa jej verzie chcel páter spôsobením zázraku presláviť malý kostolík a zbohatnúť na príleve turistov (tak udalosť podávala napríklad báseň Ten čihošťský kostelíček z týždenníka Rozhlásek, podpísaná fingovaným detským autorom a mnoho iných dobových karikatúr, ktoré vznikli na objednávku režimu). Na druhej strane katolícka cirkev ustanovila „zázrakovú komisiu“ a pokúsila sa dosiahnuť kanonizáciu Josefa Toufara.
Vo svojej dokumentárnej opere, komponovanej výlučne na základe archívnych materiálov, analyzuje Aleš Březina mocenské súboje inštitúcií, aby položil otázky o podstate ľudskej viery, o pravde a o zázraku. Nemenej podstatné sú v tomto prípade aj: filozofická otázka zázraku – neobjasniteľnosť tohto javu, jeho potenciál referovať o vyššom bytí, o svete „nad“ či o projekcii ľudskej túžby do takéhoto sveta, otázka o našej potrebe hrdinov, mučeníkov, svätcov, a tiež otázka nevysvetliteľnej udalosti v racionálne štruktúrovanom systéme, akým je napríklad umelecké dielo. Antiiluzívny inscenačný prístup režiséra Petra Zelenku, pri ktorom ožívajú aj rekvizity a priestor a inscenačné postupy sú odkrývané, podporuje líniu analýzy iluzórnosti umeleckého diela a možnosti mocenského súboja o tzv. „pravdu”, resp. pravú či jedinú platnú interpretáciu.

Ján Šimko

underline_thin

Premiéra:
sobota 28. septembra 2013, 21:00 – 22:20; nedeľa 29. septembra 2013, 19:30 – 20:50, Divadlo Andreja Bagara – Štúdio

Réžia: Petr Zelenka
Hudba: Aleš Březina
Dirigent: Jiří Štrunc
Pohybová spolupráca: Klára Lidová
Choreografia: Petr Louženský – zbormajster
Dramaturgia: Pavel Petráněk
Scéna a svetlá: Nikola Tempír
Kostýmy: Vladimíra Fomínová
Produkcia: Martina Anna Hostomská
Asistent réžie, inšpicient: Ondřej Slavík
Obsadenie: Soňa Červená, Jan Mikušek, Petr Louženský, Kühnov detský zbor, orchestr
partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk