Inscenácie

underline

Typografia majuscula (Inscenované archívy) / Môj spis a ja / (Na)sleduj ma / Reflex (Odmäk) / Toufar – Mučiace hry
vnutro_top

Vnútro vnútra

Divadlo SkRAT, Bratislava, Slovensko

underline_skrat

“Téma perzekúcie a kriminálneho konania štátu voči vlastným občanom, vrátane toho najhoršieho (fyzická likvidácia, únos atď.), je zaujímavá z viacerých dôvodov. Na jednej strane je dôležité neustále si pripomínať, že niečo také bolo možné a že sme to dopustili. Na druhej strane je živá otázka, či niečo podobné – aj keď rafinovanejšie a skrytejšie – práve teraz ticho netolerujeme.”

Ľubomír Burgr, Dušan Vicen

Smrť tajne vysväteného kňaza vdp. Ing. Přemysla Coufala patrí k najzávažnejším neobjasneným prípadom slovenskej justície, ktorý má mnoho rovín: spája sa v ňom osobná tragédia, boj o ľudskú česť a očistenie mena, je ukážkou bezprecedentných praktík československej ŠtB, zlyhania justície minulého režimu i justície po roku 1989 a v neposlednom rade aj ukážkou moci, ktorú majú bývalí vysokopostavení príslušníci tajnej polície na Slovensku dodnes.
Do života Přemysla Coufala zasiahla ŠtB niekoľkokrát. V šesťdesiatych rokoch, po tom, čo získala informácie o jeho aktivitách v podzemnej cirkvi, ho na niekoľko rokov získala do svojich služieb, aby informoval o ekonomických machináciách svojho podniku. Neskôr využíval početné zahraničné služobné cesty na kontakty a výmenu informácií a materiálov s emigráciou a zahraničnými cirkevnými predstaviteľmi. V roku 1979 je identifikovaný ako kuriér nútený do spolupráce s ŠtB, ktorú ale odmieta. Dňa 24. februára 1981 je vo svojom byte nájdený mŕtvy so stopami po brutálnej vražde, prípad však vtedajšie vyšetrovacie orgány uzavreli ako samovraždu. Ani vyšetrovanie z roku 1990, po ktorom bol prípad odložený, nedospelo k inému záveru. Výnosom súdu z roku 1992 boli všetky spisy, týkajúce sa prípadu, uzamknuté v trezore archívu SR s dátumom uvoľnenia korešpondujúcim s dátumom premlčania možných trestných činov, súvisiacich s prípadom. Lehota stále trvá…
Na očistenie mena Přemysla Coufala, ktorého sa nedožili ani jeho rodičia, vzniklo niekoľko neúspešných iniciatív, pokúšajúcich sa predovšetkým o anulovanie oficiálnej verzie záverov vyšetrovania o samovražde. V súvislosti s Coufalovým prípadom sa hovorí aj o zmiznutí novinára Marcela Samuhela, ktorý o tejto veci informoval počiatkom deväťdesiatych rokov – teda v období, keď na Slovensku zmizlo niekoľko novinárov, píšucich o závažných kauzách. Osobný príbeh Přemysla Coufala otvára mnohé etické otázky – v dobe, ktorá zvykne etiku považovať za prázdne slovo a bezbrannosť voči nečitateľným mechanizmom moci lieči cynizmom, je ukážkou zodpovednosti, ktorú za zdravé fungovanie spoločnosti nesú nielen statoční jedinci, ale predovšetkým zákonodarné a justičné orgány. Je tiež ukážkou, aké ďalekosiahle následky majú zložité politické rozhodnutia, napríklad to o „hrubej čiare“ za minulosťou, ktoré urobili politici v Československu po roku 1989. Na jednej strane bolo príkladom morálnej veľkodušnosti a dobovo podmieneného optimizmu vtedajšej politickej garnitúry, no zároveň ukázalo jej smrtiaci romantizmus a politickú negramotnosť, ktorej fatálne následky znášame dodnes.
V inscenácii Vnútro vnútra autori Ľubomír Burgr a Dušan Vicen mapujú niekoľko období fungovania ŠtB. Groteskná analýza „hodnotení“, ktoré na seba písali členovia ŠtB, ponúka príležitosť nahliadnuť do mechanizmov budovania paralelnej mocenskej štruktúry v rámci ŠtB, umožňujúcej vzájomnú kontrolu jednotlivých zamestnancov a spolupracovníkov na všetkých úrovniach tejto organizácie, do mechanizmov, ktoré môžu fungovať aj po zániku ŠtB. Ďalšou dôležitou líniou inscenácie je príbeh vzostupu a pádu prominentných straníckych funkcionárov, ako napríklad Zdeňka Mlynářa, autora strhujúcej knihy Mráz přichází z Kremlu. Vďaka tomu nazeráme do živelného vnútra moci, ktorá, ak ostane nespútaná zákonom či morálkou, pohltí nielen všetko naokolo, ale – tak ako v archetypálnom obraze – od chvosta zožerie aj samu seba. Burgr a Vicen sa vo svojej inscenácii zaoberajú nielen príbehmi, do ktorých zasiahla ŠtB v nedávnej minulosti, ale aj závažnými problémami, ktoré vyplynuli z jej činnosti po páde totalitného režimu. Kľúčovým sa tak stáva skúmanie nášho vyrovnávania sa s odkazom totalitnej minulosti.

Vznik inscenácie je iniciovaný a inscenácia naštudovaná v rámci projektu Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície. Slovenská premiéra sa uskutoční po Divadelnej Nitre 2013.

Ján Šimko

underline_thin

Svetová premiéra:
nedeľa 29. septembra 2013, 15:00 – 16:30, 19:30 – 21:00, Staré Divadlo Karola Spišáka v Nitre – Tatra

Časť prvá: Vnútro vnútra /
koncept, scenár, réžia: Ľubomír Burgr
účinkujú: Vít Bednárik, Milan Chalmovský, Dušan Vicen, Vlado Zboroň
hlas blogerky: Ingrid Hrubaničová

Časť druhá / Second Part: Paranoia Querulans
O vraždách, samovraždách, rôznom násilí a tiež o únosoch a mučení v ČSSR a aký je v týchto záležitostiach postoj orgánov ministerstva vnútra a prokuratúry
koncept, scenár, réžia: Dušan Vicen
scéna: Milan Mikula
masky: Natalia Kida
účinkujú: Vít Bednárik, Ľubomír Burgr, Milan Chalmovský, Vlado Zboroň
postavy v projekciách: František Kovár, Jana Oľhová, Robo Roth

Obe časti
vizuálna spolupráca: Boris Vitázek
zvukový mix: Ľubomír Burgr
technická spolupráca: Martin Kokavec

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk