Inscenácie

underline

Typografia majuscula (Inscenované archívy) / (Na)sleduj ma / Reflex (Odmäk) / Toufar – Mučiace hry / Vnútro vnútra meine_akten

Môj spis a ja / Meine Akte und ich

Štátne divadlo Drážďany, Nemecko

underline_bechtel

“Doposiaľ sa Nemci dívali na svoju minulosť spojenú s bývalým komunistickým režimom z pohľadu národa. Pokiaľ viem, aspoň v divadelnom svete sa zatiaľ neviedli žiadne dialógy medzi rôznymi východoeurópskymi krajinami o tom, čo sa dialo pred rokom 1989. Projekt Paralelné životy poskytuje nám – divadelníkom a divákom – možnosť dozvedieť sa viac o tom, aká bola situácia v iných krajinách a či existoval akýsi národný spôsob vyrovnania sa s diktatúrou. Poskytuje nám možnosť podeliť sa o naše skúsenosti, pocity a poznatky a toto považujem za veľmi dôležité aj v tom, ako chápeme zjednotenú Európu.”

Clemens Bechtel

Deväť ľudí – nehercov, deväť autentických príbehov. Dá sa v divadle zobraziť skutočná minulosť? Ako verejne hovoriť o tom, čo sa stalo, priblížiť dobu a život sledujúcich a sledovaných, väzniteľov a väznených? Dajú sa podľa spisov v archíve zrekonštruovať dejiny?
Clemens Bechtel, nemecký režisér, ktorý sa systematicky zaoberá dokumentárnym divadlom, privádza na scénu deväť nehercov. Spoločne a zároveň každý zvlášť sa bolestivo ponárajú do minulosti, aby nám – divákom – prerozprávali svoje životné osudy, tragicky poznamenané komunistickým režimom: prenasledovanie, väznenie, týranie, manipulácia, život v neustálom strachu. Ich autentické spovede sú odvážne – nie je ľahké nahlas rozprávať o vlastných traumách, najmä nie pred spoluobčanmi a susedmi. A navyše, téma komunistickej minulosti a činnosti tajných polícií je stále tabuizovaná. Deviati aktéri odvážne vystupujú na scénu – tvoria ju regály z archívu spisov štátnej bezpečnosti a dlhý drevený stôl – a v chronologickej postupnosti rozprávajú príbehy o tom, ako ich životy poznamenala Stasi – východonemecká štátna bezpečnosť, tajná služba bývalého režimu. Príbehy, vďaka ktorým si skladáme mozaiku obludného systému, ktorý potreboval chrániť sám seba premyslenou stratégiou zastrašovania, udávania, sledovania vlastných občanov. Bývalá študentka teológie, presvedčený socialista, učiteľ, ktorý odmietol spolupracovať so Stasi, muž, ktorý musel ísť do väzenia, pretože neudal svojich priateľov, pripravujúcich sa na útek… Medzi deviatimi aktérmi je aj neoficiálny spolupracovník Stasi, ktorý s touto organizáciou spolupracoval dvadsaťpäť rokov. Táto konštelácia – jeden vinník a osem obetí – vytvára dramatické napätie a svedectvo o dobe je tak ešte komplexnejšie. Ale nie je vlastne aj „vinník“ obeťou?
Clemens Bechtel spolu s aktérmi vytvorili formálne jednoduché, ale obsahom neľahké divadlo, ktorému by bolo možné dať aj prívlastok politické. Na pozadí osobných príbehov môžeme uvidieť odraz komplikovanej doby plnej rozporov, doby, v ktorej bola politika v živote bežných ľudí prítomná iným spôsobom, ako je to teraz. Pripomenieme si neslobodu a teror, mašinériu systému, ktorý manipuluje ľudským životom, aby nad ním získal moc.
Forma monologického divadla neprináša dramatický konflikt priamo v akcii, ale v jednotlivých príbehoch, a navyše aj vo vytvorení priestoru, v ktorom sa obete režimu stretávajú s človekom tomuto režimu poplatným. Režisér Clemens Bechtel tým účinne stvárnil rozpory minulej i súčasnej doby. Podarilo sa mu, aby sa jeho inscenácia emocionálne silným spôsobom pýtala na vinu, trest a odpustenie, čiže na všetky veľké témy ľudského života a spoločnosti. Napriek opakovanému rozprávaniu svojich príbehov počas jednotlivých repríz inscenácie aktéri ostávajú veľmi civilní a úprimní, v ich prítomnosti na javisku nie je nič umelé. Akoby každý raz nanovo predstupovali pred pomyselný tribunál divákov. A práve v tom tkvie mimoriadnosť tejto inscenácie – v autenticite a otvorenosti jednotlivých spovedí. A je na samotnom divákovi, čo si z predstavenia odnesie a či sám sebe začne klásť otázky, ktoré táto dokumentárna inscenácia prináša.

Martina Vannayová

underline_thin

Medzinárodná premiéra:
pondelok 30. septembra 2013, 21:00 – 22:45; utorok 1. októbra 2013, 16:30 – 18:15, Divadlo Andreja Bagara – Štúdio

Autor a réžia: Clemens Bechtel
Hudba: Sven Kaiser
Dramaturgia: Julia Weinreich
Scéna a kostýmy: Matthias Schaller
Obsadenie: Eveline Ledig, Catharina Laube, Ilona Raue, Gottfried Dutschke, Max Fischer, Jürgen Gottschalck, Michael Schlosser, Andreas Warschau, Peter Wachs
partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk