Novinky

underline

Paralelné životy v Krakove, Toufar v New Yorku

V nasledujúcich týždňoch sa uskutočnia ďalšie podujatia projektu Paralelné životy. V apríli sa v Krakove bude konať minifestival Paralelné životy a v máji sa v New Yorku bude hrať inscenácia Toufar – Mučiace hry.

Posledný minifestival inscenácií, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, organizujú partneri projektu z Nového divadla (Teatr Nowy) v Krakove. V rôznych divadelných priestoroch v Krakove budú mať diváci možnosť pozrieť si v dňoch 16. – 19. 4. 2015 inscenácie Typografia majuscula (Inscenované archívy) súboru dramAcum a Divadla Odeon z Bukurešti, Vnútro vnútra Divadla SkRAT z Bratislavy a inscenáciu (Na)sleduj ma domáceho Nového divadla Krakov. Okrem toho v Krakove prebehne premietanie šiestich dokumentárnych filmov, ktoré vznikli k projektu Paralelné životy v koprodukcii RTVS, Mandala Pictures, DogDocs a Asociácie Divadelná Nitra. Ako sprievodné podujatie minifestivalu uvidia diváci aj produkciu Nového divadla v Krakove Wysocki. Návrat do ZSSR.

V dňoch 8. a 10. 5. 2015 budú v newyorskom Bohemian National Hall v rámci projektu Acts of Courage uvedené dve predstavenia inscenácie Toufar – Mučiace hry Opery Národného divadla z Prahy. Je to prvé mimoeurópske hosťovanie inscenácie projektu Paralelné životy. Autor libreta a hudby Aleš Březina bude v New Yorku osobne prezentovať nielen svoju inscenáciu, ale aj celý projekt Paralelné životy a to aj prostredníctvom prezentácie Čítanky Paralelné príbehy a dokumentárnych filmov.

Projekt Paralelné životy už s úspechom hosťoval v Čechách, Maďarsku, Rumunsku a Nemecku v podobe minifestivalov. Inscenácie, ktoré vznikli v rámci projektu, sú stále v repertoári divadiel a mnohé sa zúčastnili na medzinárodných festivaloch v Lubline, Toruni, Štrasburgu a Aténach. Úplne po prvý raz boli inscenácie projektu predvedené v svetovej premiére na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2013, neskôr sa niektoré z nich hrali v Košiciach v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, na jar 2014 v Bratislave počas festivalu Pro-téza a Nová dráma.
underline_thin

Typografia Majuscula (Inscenované archívy) v zbierke súčasných rumunských hier a minifestival Paralelné životy v Krakove

Prestížne nemecké vydavateľstvo Theater der Zeit, s ktorým Divadelná Nitra spolupracovala na knihe Paralelné životy – projekt dokumentárneho divadla o tajnej polícii vo východnej Európe, vydalo zbierku súčasných rumunských hier. Jednou zo štyroch hier je aj Typografia Majuscula (Inscenované archívy), ktorá tak po prvýkrát vyšla v písanej podobe. Zostavovateľkou knihy je Irina Wolf a okrem Gianini Carbunariu sú v knihe tiež hry od dramatikov Catinca Drăgănescu, Eugen Jebeleanu, Roxana Marian a Elise Wilk. Viac na http://theaterderzeit.de/buch/machtspiele/

Typografia Majuscula (Inscenované archívy) sa 18. novembra hrala s úspechom v budapeštianskom divadle Trafó. A práve v ten deň sa stala zvláštna zhoda okolností – v ten deň ráno niekto v malom maďarskom meste Baja napísal veľkými písmenami na námestí v centre mesta nápis Demokracia!

Typografia Majuscula (inscenované archívy) bude tiež jednou z inscenácií, ktoré sa predstavia na nasledujúcom minifestivale Paralelných životov v Krakove v marci 2015.
underline_thin

Chorobopis socialistickej spoločnosti ponúknu Paralelné životy na RTVS

Prečo existuje November ´89? A ako bývalý režim ovplyvnil osudy jednotlivcov aj celých spoločností na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Nemecku? Prezradí to cyklus šiestich dokumentárnych filmov s názvom Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorý uvedie Rozhlas a televízia Slovenska ako jeden zo svojich prioritných projektov pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie. Bude sa vysielať od soboty 11. októbra každý týždeň až do výročia 17. novembra na Dvojke RTVS.

17. a 18. novembra 2014 budú mať diváci v Nitre možnosť vidieť sériu dokumentárnych filmov Paralelné životy aj v Kinoklube Tatra. Na záver projekcie dňa 18. 11. 2014 sa uskutoční aj diskusia s režisérom filmov Adamom Habuljakom a historikom Ľubomírom Morbacherom. Podrobný program nájdete v Kalendáriu.

Cyklus mapuje činnosť tajných polícií v komunistických totalitných režimoch 20. storočia v šiestich krajinách a cez divadelné spracovanie autentických príbehov otvára tému politickej moci v minulosti, ktorá pomocou praktík tajných polícií komunistických vlád ovplyvňovala privátne životy ľudí. Základným rámcom, od ktorého sa dokumenty odvíjajú, je viacročný projekt Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície. Ten vyvrcholil na jeseň 2013 svetovými premiérami unikátnych dokumentárnych inscenácií na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Divadelníci zo šiestich krajín strávili prípravou inscenácií dva roky – od hľadania príbehov, cez vlastný výskum v archívoch tajných služieb až po napísanie a inscenovanie pôvodnej hry.

„Šesť dokumentárnych filmov je nielen impozantným zavŕšením projektu Paralelné životy, ale aj dôkazom jeho obrovského potenciálu – schopnosti zaujať a inšpirovať. A to nielen divadelníkov, ale aj historikov, novinárov, filmárov. Šesť inscenácií naštudovaných vo veľkých i celkom alternatívnych divadlách šiestich krajín ešte stále putuje Európou v podobe mini festivalov. Keď sme takto pred štyrmi rokmi kreovali projekt, asi sme ani neverili, že náš sen sa stane skutočnosťou. Ale celý čas nás poháňalo to, čo je nevyčerpateľnou energiou projektu – snaha priblížiť dávne osudy ľudí, prispieť k vyrovnávaniu sa s minulosťou, k hľadaniu pravdy a tak možno trochu napraviť historické krivdy, ktorými je vtedajšia nepravda a dnešné zabúdanie,“ povedala Darina Kárová, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra, ktorá je koproducentom dokumentárneho cyklu.

Režisérom dokumentárneho cyklu je Adam Hanuljak. „Jednotlivé divadelné inscenácie boli zdrojom príbehov a konkrétnych príkladov, prečo tajná služba počas komunistického režimu napáchala voči vlastným obyvateľom toľko zla. Táto téma sa týka nielen minulosti, ktorú si už, ako sa mi zdá, nechceme pamätať, ale presahuje aj do súčasnosti – napríklad ako sa s krivdami a zlovôľou, ktorú tajné polície páchali, vyrovnávame? Hovoriť o tejto téme je podľa mňa tým najlepším možným spôsobom ako to urobiť a ako sa poučiť,“ povedal režisér.

Úvodný diel, ktorý Dvojka RTVS uvedie už v sobotu 11. októbra, bude venovaný Poľsku a bude sa pýtať: Komu patrí minulosť? Dokumentarista v ňom poukazuje na kontroverznú polemiku, ktorú spôsobili udalosti okolo otvárania spisov tajnej polície SB (Służba Bezpieczeństwa). Divadelní tvorcovia z divadla Teatr Novy totiž načreli do spisov plukovníka Józefa Schillera, funkcionára krakovskej SB, ktorý sa zaoberal prípadmi z kruhov katolíckej inteligencie a vynikal v metódach psychickej tyranie. Odhalili „zabudnuté“ hriechy minulosti, keďže dnes je väčšina z pracovníkov SB celkom neznámych.

Druhý diel Chorobopis spoločnosti bude venovaný Maďarsku a v premiére ho uvedú 18. októbra. Aktéri sa v ňom budú pýtať, či má štátny systém takú moc, aby určoval, kto je duševne zdravý a kto už nie. Hlavná dejová línia totiž zachytáva osud maďarskej psychiatričky, ktorú režim zavrel do ústavu pre duševne chorých a ona tvrdila, že sa proti nej sprisahala štátna bezpečnosť.

Diel venovaný Nemecku odvysielajú 25. októbra pod názvom Očista. Sleduje deväť ľudí, ktorí so svojimi príbehmi vyšli na javisko a čítali priamo zo svojich spisov. Bývalá študentka teológie, presvedčený socialista, učiteľ, ktorý odmietol spolupracovať so Stasi, muž, ktorý musel ísť do väzenia, pretože neudal svojich priateľov, pripravujúcich sa na útek. A medzi deviatimi aktérmi je aj spolupracovník Stasi.

Český príbeh pod názvom Viera proti moci sa dostane na obrazovky 1. novembra a zobrazí príbeh jednej z najkrikľavejších obetí novodobých českých dejín – umučeného kňaza Josefa Toufara. Diel otvára pozadie a následky tzv. “Číhoštského zázraku”.

Samovražda v réžii štátnej bezpečnosti – tak vstúpi do vysielania 8. novembra diel venovaný Slovensku. Hlavnou témou bude smrť dvojitého agenta, tajne vysväteného kňaza Přemysla Coufala, ktorá patrí k najzávažnejším doteraz neobjasneným prípadom. Diel sa zaoberá mechanizmami, ktoré v rámci tajnej polície ŠtB umožňovali budovanie paralelnej mocenskej štruktúry a vzájomnú kontrolu jednotlivých zamestnancov a spolupracovníkov na všetkých úrovniach tejto organizácie.

Dokumentárny cyklus zakončí 15. novembra diel venovaný Rumunsku s názvom Nebezpečné deti. Divák bude sledovať príbeh mladého hrdinu, streetartového umelca, od ktorého sa pod nátlakom Securitate odvrátilo celé okolie a ktorý nemohol skončiť inak ako tragicky.

„Časť divadelných, ale aj filmových tvorcov podieľajúcich sa na projekte Paralelné životy patrí ku generácii, ktorá nezažila obdobie komunizmu, nepodlieha spomienkovému optimizmu a považuje za dôležité otvárať tabuizované témy, hľadať odpovede na nezodpovedané otázky minulosti a oživovať význam Novembra ´89,“ vysvetlila dramaturgička cyklu z RTVS Alexandra Gunišová Ševčíková.
underline_thin

Paralelné životy v Prahe a Bukurešti

Minifestivaly Paralelné životy pokračujú aj na jeseň 2014 v Prahe a Bukurešti. 5. – 9. októbra sa v Opere Národného divadla v Prahe predstavia inscenácie Vnútro vnútra, Môj spis a ja, Typografia majuscula (Inscenované archívy), (Na)sleduj ma a Toufar – Mučiace hry. Pražské Národné divadlo pripravilo aj bohatý sprievodný program. Viac sa dozviete na stránke minifestivalu www.paralelnízivoty.cz

11. – 13. 10. budú môcť diváci v Divadle Odeon v Bukurešti vidieť trojicu inscenácií Môj spis a ja, Toufar – mučiace hry a Typografia majuscula (Inscenované archívy).
underline_thin

Paralelné životy putujú po Európe s inscenáciami

Medzinárodný projekt Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorý sa vo svetovej premiére predstavil divákom na minulom ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, pokračuje vo svojom európskom turné. Šesť inscenácií zo šiestich krajín, ktoré na konkrétnych ľudských príbehoch zobrazujú praktiky tajných služieb komunistických režimov, sa od 19. do 22. júna 2014 predstaví na doskách Štátneho divadla Drážďany.

Počas jesene 2014 sa minifestivaly Paralelné životy uskutočnia aj na pôde ďalších divadiel, v ktorých každá z inscenácií vznikla – v Opere Národného divadla v Prahe (5. – 9. október), v Divadle Odeon v Bukurešti (9. – 12. október), v divadle Plavebná spoločnosť Sputnik v Budapešti (18. – 19. november) a turné sa zakončí v novembri 2014 v Novom divadle v Krakove.
underline_thin

Publikácia Paralelné životy – Projekt dokumentárneho divadla o tajnej polícii vo východnej Európe

Na Minifestival Paralelné životy v Drážďanoch uvedú organizátori do života publikáciu Paralelné životy – Projekt dokumentárneho divadla o tajnej polícii vo východnej Európe, ktorú vydáva iniciátor a líder celého projektu, Asociácia Divadelná Nitra s prestížnym nemeckým vydavateľstvom Theater der Zeit. Zostavovateľmi sú Ján Šimko, kurátor Paralelných životov, a dramaturgička Martina Vannayová.

Knihu tvoria dve odborné štúdie a rozhovory. Teatrologickú štúdiu o projekte a dokumentárnom divadle napísal popredný nemecký kritik a teoretik Thomas Irmer, historiografickú časť český historik Jiří Suk, ktorý sa venuje problematike moderných dejín Československa. Čitatelia nájdu v knihe aj rozhovory s režisérmi inscenácií.
underline_thin

Čítanka Paralelné príbehy

Na drážďanskom festivale začne svoju európsku púť aj čítanka Paralelné príbehy, ktorú po prvýkrát uviedla riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová na prvom zo série minifestivalov Paralelné životy – Pro-téza v apríli 2014 v bratislavskom Divadle SkRAT. Teraz sa anglický preklad vyše tridsiatich príbehov zo šiestich krajín, ktoré autori inscenácií našli pri svojom pátraní v archívoch, dostáva na medzinárodnú scénu.

Čítanka má takmer 100 stranách a obsahuje vyše 30 príbehov zo všetkých šiestich krajín zúčastnených na projekte. Autormi sú samotní tvorcovia inscenácií, ktorí takto „zužitkovali“ svoj výskum v archívoch tajných polícií – Clemens Bechtel, Gianina Cărbunariu, Aleš Březina, Ľubomír Burgr, Dušan Vicen, Tomasz Kireńczuk a Péter Závada.
underline_thin

Inscenácia Typografia majuscula (Inscenované archívy) ocenená

Spolu s tvorcami inscenácie Typografia majuscula (Inscenované archívy) sa tešíme z ocenenia ich tvorby a časti projektu Paralelné životy. Inscenácia dostala špeciálnu cenu v oblasti dokumentárneho divadla. Ocenenia každoročne udeľuje výbor rumunskej Asociácie divadelných umelcov (UNITER). Odovzdávanie cien UNITER prebehlo 28. apríla 2014 v Bukurešti.
underline_thin

Paralelné životy pokračujú – európske turné minifestivalov, kniha a film

Nitra, 1. apríla 2014 – Aké boli praktiky tajných služieb komunistických režimov? A aké svedectvá odhaľujú bývalí väzni či prenasledovaní občania? Ako sa správame k vlastnej minulosti? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá medzinárodný projekt Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície.
Príbehy o tyranii moci zo šiestich postkomunistických krajín a od šiestich tvorivých tímov sa predstavili v podobe šiestich inscenácií vo svetovej premiére na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2013.

Projekt však aj naďalej žije svojím životom a skutočné príbehy psychiatričky, mladého rebelanta, tajne vysväteného kňaza, disidenta či murára, ktorých osudy na celý život zmenila tajná polícia, začínajú svoju púť po Európe. No nielen to – projekt v roku 2014 predstaví aj dve publikácie a niekoľko filmov.
underline_thin

Paralelné životy zvečnené v originálnych publikáciách

V prvý deň festivalu Pro-téza 8. apríla 2014 uvedú organizátori projektu do života čítanku Paralelné príbehy , ktorá na takmer 100 stranách obsahuje vyše 30 príbehov zo všetkých šiestich krajín zúčastnených na projekte. Autormi sú samotní tvorcovia inscenácií, ktorí takto „zužitkovali“ svoj výskum v archívoch tajných polícií – Clemens Bechtel, Gianina Cârbunariu, Aleš Březina, Ľubomír Burgr, Dušan Vicen, Tomasz Kire¢czuk a Péter Závada. Spoluautorom slovenskej časti je riaditeľ odboru dokumentácie Ústavu pamäti národa a odborný konzultant projektu Ľubomír Morbacher.

Významným výstupom projektu v roku 2014 bude aj publikácia Paralelné životy (Projekt dokumentárneho divadla o tajnej polícii vo východnej Európe), ktorú Asociácia Divadelná Nitra vydáva spolu s prestížnym nemeckým vydavateľstvom Theater der Zeit. Zostavovateľmi sú Ján Šimko, kurátor projektu a dramaturgička Martina Vannayová. Knihu tvoria dve odborné štúdie – teatrologickú štúdiu o projekte a dokumentárnom divadle napísal popredný nemecký kritik a teoretik Thomas Irmer, historiografickú časť český historik Jiří Suk, ktorý sa venuje problematike moderných dejín Československa. Autormi interview s tvorcami inscenácií sú Hartmut Krug (Nemecko), Tamás Jászay (Maďarsko), Iulia Popovici (Rumunsko), Michaela Mojžišová (Česká republika), Witold Mroźek (Poľsko) a Ján Šimko (Slovensko). Kniha vyjde v júni 2014 a vydavatelia ju budú prezentovať počas minifestivalu Paralelné životy v Štátnom divadle Drážďany.
underline_thin

Paralelné životy na obrazovkách

Projekt Paralelné životy sa dostane aj na televízne obrazovky. V spolupráci filmových spoločností Mandala Pictures a DogDocs s RTVS vzniká šesťdielny dokumentárny cyklus a dlhometrážny dokumentárny film, ktorý na pozadí divadelného spracovania autentických príbehov na tému politickej moci v minulosti, ponúkne súčasný pohľad na november ´89 a pád komunizmu – očami tvorcov, hercov, obetí, svedkov doby, aktérov divadelných predstavení s využitím umeleckej rekonštrukcie pri príprave divadelných inscenácií Paralelných životov.

Režisér Adam Hanuljak hľadá odpovede aj na to, ako spoločnosti v jednotlivých krajinách pristúpili k uchopeniu nedávnej histórie a politických praktík obdobia komunizmu svojím (ne)sprístupnením archívov. Premiéra dokumentárneho cyklu je plánovaná na jeseň 2014 v RTVS a téma osudov ľudí spojených s činnosťou tajných polícií z obdobia komunizmu vhodne zaznie pred 25. výročím Novembra 1989.
underline_thin

Nové inscenácie cestujú po Európe

Séria šiestich minifestivalov Paralelné životy odštartuje v Bratislave. Prvý minifestival sa uskutoční od 8. do 13. apríla 2014 a hostiteľom bude Divadlo SkRAT vo svojich priestoroch A4 – Centre pre súčasné umenie. Všetkých šesť inscenácií projektu od tvorivých tímov z Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska a z vlastnej dielne, bude Divadlo SkRAT prezentovať v rámci svojho festivalu autorského divadla Pro-téza – Paralelné životy. Tesne po predstaveniach sa diváci budú môcť osobne stretnúť a pozhovárať s tvorcami inscenácií pri diskusiách.

Počas leta a jesene 2014 sa minifestivaly Paralelné životy uskutočnia na pôde divadiel, z ktorých každá z inscenácií vzišla – v Štátnom divadle Drážďany (19. – 22. jún), v Opere Národného divadla v Prahe (5. – 9. október), v Divadle Odeon v Bukurešti (9. – 12. október), v divadle Plavebná spoločnosť Sputnik v Budapešti (18. – 19. november) a turné sa zakončí v novembri 2014 v Novom divadle v Krakove.Niektoré inscenácie však už dostali pozvania aj do iných miest a na rôzne festivaly. Maďarská inscenácia Reflex režiséra Daniela D. Kovácsa a divadla Plavebná spoločnosť Sputnik z Budapešti bude účinkovať na Medzinárodnom festivale Kontakt Toruň v Poľsku a na festivale Premiéres v Štrasburgu. Typogafia majuscula (Inscenované archívy) rumunskej režisérky Gianiny Cărbunariu sa v polovici marca zúčastnila na festivale Transitions 1.Balkans: Súčasný umelecký festival nezávislej balkánskej scény v Aténach.
underline_thin

Paralelné životy pokračujú

Projekt Paralelné životy sa dva mesiace po skončení festivalu presunul z Nitry do Košíc, kde predstavil publiku Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 dve zo šiestich inscenácií. V Kasárňach Kulturparku videli diváci v dňoch 20. a 21. novembra 2013 slovenskú inscenáciu Divadla SkRAT Vnútro vnútra a Reflex maďarského súboru Plavebná spoločnosť Sputnik.

V roku 2014 sa všetky inscenácie, ktoré vznikli v rámci projektu Paralelné životy predstavia navzájom v jednotlivých krajinách zúčastnených na projekte v podobe putovného minifestivalu Paralelné životy. Budú tiež pravidelne uvádzané ako súčasť repertoáru koprodukčných partnerov – divadiel, v ktorých vznikli. Minifestival Paralelné životy sa začne v apríli 2014 v Bratislave a postupne sa uskutoční v Drážďaoch, Budapešti, Krakove, Bukurešti a v Prahe.
underline_thin

Paralelné životy v médiách

Projekt Paralelné životy reflektovali v denníkoch a odborných periodikách mnohí slovenskí a zahraniční novinári a divadelní kritici. Thomas Irmer v odbornom časopise Theater heute vyzdvihol dôležitosť témy projektu a jeho kurátorský charakter. Hannah Lühmann vo Frankfurter Allegemeine Zeitung zasa konštatuje, že bez tohto divadelného projektu by sa človek s vybranými príbehmi nikdy nestretol.

Česká televízia odvysielala v relácii Terra musica reportáž o inscenácii Toufar Aleša Březinu, Hospodárske noviny priniesli rozhovor s aktérom inscenácie Môj spis a ja, bývalým agentom Stasi Petrom Wachsom, v denníku SME zasa vyšiel rozhovor s kurátorom projektu Jánom Šimkom. V slovenských, ale aj mnohých zahraničných periodikách sa objavili aj ďalšie pozitívne ohlasy na projekt. Pravidelne aktualizovaný výber z tlače nájdete tu.
underline_thin

verejná debata Načo pamäť?

V poslednom čase sa s pamäťou stretávame veľmi často. Pátrame po zaniknutých či zmiznutých tradíciách, vypĺňame biele miesta, spomíname, prehodnocujeme minulosť, vyrovnávame sa s traumami, hľadáme spravodlivosť, dohadujeme sa, čo zabudnúť alebo odpustiť, reštituujeme, študujeme archívy, nakrúcame filmy a dokumenty, zakladáme ústavy národných a iných pamätí.

Michal Havran bude diskutovať so svojimi hosťami o funkciách historickej pamäte. Akým spôsobom sa snažíme alebo nie, vyrovnať sa s dedičstvom politických polícií, ktoré zasiahli do fungovania našich spoločností špecifickou inštrumentalizáciou tajomstva. Historici, divadelníci, intelektuáli sa v diskusii pokúsia preskúmať aj
morálne a politické dedičstvo týchto mocenských štruktúr, a jeho vplyv na našu mentalitu.

nedeľa 29. septembra 2013, 21:30 – 23:00, Divadlo Andreja Bagara – Veľká sála – Javisko
underline_thin

Hostia Paralelných životov na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra

Okrem umelcov a koproducentov projektu Paralelné životy privítame na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra aj ďalších vzácnych hostí. Okrem mnohých iných to budú napríklad zástupcovia inštitúcií, ktoré projekt podporili, ako napríklad Michael Thoss z Alianz Kulturstiftung a Jana Binder z Goetheho inštitútu Slovensko.

Privítame tiež zástupcov zahraničných festivalov a divadiel – Anju Dirks z festivalu Theaterformen, Ann-Marie Arioli zo Staatstheater Wiesbaden, Myriam Prongué zo Schlachthaus Theater Bern či mnohých slovenských a zahraničných novinárov a kritikov – Thomasa Irmera a Hartmuta Kruga z Nemecka, Iuliu Popovici a Marius Opreu z Rumunska, Lukasza Drewniaka z Poľska, Tamásza Jászaya z Maďarska či Michaelu Mojžišovú zo Slovenska a ďalších.
underline_thin

Dokumentárny film o Paralelných životoch

Mladý slovenský dokumetarista Adam Hanuljak pripravuje v spolupráci s Mandala Pictures a DogDocs sériu krátkých televíznych dokumentov a celovečerný dokumentárny film do kín o projekte Paralelné životy.

Dokumetárny seriál Adama Hanuljaka sleduje nielen výskumnú prácu tvorivých tímov, prípravu jednotlivých inscenácií, premiéry na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra a reflexiu celého projektu, ale sa podobne ako projekt pýta ako politická moc a praktiky tajných polícií ovplyvňovali a doteraz ovplyvňujú ľudské osudy.

réžia: Adam Hanuljak producent: Tomáš Kaminský, Mandala Pictures, koproducenti: DogDocs a Asociácia Divadelná Nitra

Podporte vznik dokumentárneho seriálu o projekte Paralelné životy finančne, alebo sa staňte jeho koproducentom. Kontakt: dudakova@nitrafest.sk


underline_thin

Skúšky inscenácií Paralelné životy v plnom prúde

Už niekoľko týždňov sa intenzívne skúšajú inscenácie projektu Paralelné životy – tímy z každej krajiny sú v záverečných predpremiérových fázach. Pred festivalom budú mať v septembri vo svojich krajinách premiéry inscenácie (Na)sleduj ma (PL), Inscenované archívy (RO) a Toufar – Mučiace hry (CZ).

Vnútro vnútra (SK) a Odmäk (HU) budú mať svoje svetové premiéry na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Tešíme sa aj na festivalové uvedenie nemeckej inscenácie projektu Môj spis a ja, ktorá mala svoju premiéru už 28. apríla 2013. Aktuálne dátumy premiér a repríz sú k dispozícii v Kalendári na webe Paralelných životov.
underline_thin

Teória Paralelných životov

Súčasťou projektu Paralelné životy sú aj tzv. Readre – príbehy, ktoré umelci Paralelných životov našli v archívoch vo výskumnej fáze projektu, a ktoré pre projekt spísali. Sú to záznamy o príbehoch ľudí, ktorých životy nejakým spôsobom poznačila štátna bezpečnosť.

Readre sú svedectvom o ľudskej odvahe postaviť sa proti mašinérii moci a zároveň hovoria o strašných činoch ľudí pracujúcich pre štátne bezpečnosti počas socializmu a majú pripomenúť dobu, v ktorej bolo mnoho ľudských životov zničených v mene totalitnej ideológie. Ukážky z textov Readra si môžete prečítať v sekcii Teória.
underline_thin

Festival Divadelná Nitra 27. 9. – 2. 10. 2013

Ako očistiť svoje meno, svedomie, pamäť, minulosť? Od lží, hriechov, obvinení? A existuje vôbec spôsob, ako sa zbaviť viny? Očistu jednotlivca i spoločnosti prinesie na scénu Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 27. septembra do 2. októbra 2013. Mottom 22. ročníka bude otázka Očistení?. Festival aj tentoraz nastolí prostredníctvom výnimočných európskych a domácich inscenácií otázky o závažných spoločensko-politických javoch.
Hlavný festivalový program, ktorého jadro tvoria premiérové inscenácie projektu Paralelné životy, prinesie okrem diel tvorcov z krajín zúčastnených na projekte aj inscenácie z Chorvátska, Francúzska, Slovinska a Slovenska. Návštevníkom ponúkne 13 inscenácií počas šiestich dní v 19 predstaveniach.

Viac na www.nitrafest.sk
underline_thin

Paralelné životy PLUS pre školy

24. júna sa uskutočnilo jedno z prvých podujatí časti projektu Paralelné životy – 20. storočie očami polície nazvanej Paralelné životy PLUS pre školy. Študenti dvoch nitrianskych gymnázií, Gymnázia sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia Párovská absolvovali prezentáciu projektu, premietanie filmu a diskusiu.

Medzinárodný projekt Paralelné životy študentom prezentovala riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová, o aktivitách pre školy hovorila koordinátorka sprievodného programu Divadelnej Nitry Slavka Civáňová a historicko-spoločenský kontext obdobia komunistického režimu a systému práce ŠtB priblížil zástupca Ústavu pamäti národa – riaditeľ sekcie dokumentácie Ľubomír Morbacher, ktorý prezentoval aj dokumentárny film Voľne žijúca mládež.

Študenti sa majú možnosť zapojiť sa do projektu aj vlastnou prácou – prostredníctvom aktivity Tvoj príbeh – spýtaj sa doma vašich. Akcie na nitrianskych stredných školách budú pokračovať v septembri a vyvrcholia účasťou študentov na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra.

underline_thin

Nový koprodukčný partner – Divadlo Odeon Bukurešť

Ďalším koprodukčným partnerom projektu Paralelné životy sa stalo divadlo Odeon. Rumunským koproducentom je teda okrem dramAcum aj slávne bukureštské divadlo, ktoré produkciu Inscenované archívy uvedie v premiére a bude ju mať vo svojom repertoári. Pod režijným vedením Gianiny Cârbunariu sa v inscenácii predstavia známi herci Divadla Odeon.

Riaditeľka divadla Dorina Lazar prejavila záujem uviesť aj ďalšie z inscenácií projektu v rámci jedného z minifestivalov PLL. Divadlo Odeon je známe svojou podporou medzinárodných projektov a dáva priestor aj tvorbe mladých rumunských umelcov.
underline_thin

Paralelné životy – pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie účastníkov projektu Paralelné životy pred medzinárodnou premiérou a uvedením projektu na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra (27. september- 2. október 2013) sa uskutočnilo v dňoch 4.- 6. mája v Drážďanoch.
Umelci, koproducenti a organizačný tím z Nitry hovorili o praktických otázkach spojených s produkciou inscenácií ako aj o dramaturgii jednotlivých inscenácií a projektu celkovo.
underline_thin

Prvá premiéra Paralelných životov

28. apríla sa uskutočnila premiéra prvej zo šiestich inscenácií projektu Paralelné životy. Režisér Clemens Bechtel skúmal spolu s účinkujúcimi – svedkami doby a aktérmi dokumentovaných príbehov, či materiály z archívu Stasi môžu relevantne vypovedať o živote obetí prenasledovania. Spisy fungujú ako “sprievodca“ do minulosti a odhaľujú mnohé z nedávnej nemecko-nemeckej histórie.

13.5., 8., 18. a 30. 6. 2013, 20.00
Môj spis a ja, Štátne divadlo Drážďany, réžia Clemens Bechtel
underline_thin

Pribudli k nám

S veľkým potešením vítame na palube projektu divadelného režiséra Radeka Rychcika a Nové divadlo (Teatr Nowy) z Krakova (zastúpené Tomaszom Kire¢czukom). Svoju účasť potvrdili na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 5. marca v Krakove. Český tím je najnovšie bohatší o posilu v osobe filmára, dramatika a divadelného režiséra Petra Zelenku.
underline_thin

Paralelné životy podporené grantom EÚ

Projekt Paralelné životy získal grant Európskej komisie z programu Kultúra, oblasť činnosti 1.2.1: Projekty spolupráce. Z hodnotenia odborníkov EÚ vyberáme nasledovné:

“Tento projekt sa týka dôležitej oblasti našich európskych dejín a zhromažďuje divadelnú reflexiu o paralelných životoch v policajných zložkách vo východoeurópskych krajinách. Cieľom projektu je upevnenie spolupráce medzi divadelnými spoločnosťami z rôznych krajín na princípoch kurátorského projektu – zameraním tvorby viacerých divadelných súborov na jednu konkrétnu tému alebo námet. Tvorba sa bude opierať o praktiky tajnej polície a ich dopad na životy ľudí, ktoré umelci odhalili v archívoch tajnej polície v šiestich krajinách.”

“Projekt podporí nadnárodnú mobilitu umelcov a kultúrnych pracovníkov ako aj obeh kultúrnych diel. Na základe uvedených informácií aktivity projektu prispejú k pohybu 86 kultúrnych pracovníkov a 8 diel. Myšlienkou projektu je podeliť sa o metodológiu a skúsenosti z tvorby dokumentárnych divadelných diel, preto vznikne pravidelná platforma (online) ako aj možnosť stretávania sa v rámci workshopov. Aktivity projektu sa už celkovo vykryštalizovali na niekoľkých predbežných stretnutiach. Hosťovanie inscenácií bude nielen príležitosťou na nepretržitú priamu komunikáciu a výmenu medzi umelcami, partnermi a odborníkmi, ale bude zároveň slúžiť ako prostriedok viacstrannej spolupráce.”
underline_thin

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk