Filmy

underline

Chorobopis spoločnosti / Očista / Komu patrí minulosť / Samovražda v réžii štátnej bezpečnosti / Nebezpečné deti

Viera a Moc

ČESKÁ REPUBLIKA

underline_germany

Vo štvrtej časti pôvodného seriálu RTVS, ktorý vzniká v koprodukcii s Mandala Pictures, DogDocs a Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra sa vrátime do Československa päťdesiatych rokov. Po februárovom prevrate v roku 1948 Komunistická strana s výdatnou podporou ŠtB prebrala moc v štáte, v ktorom ako jedinom vo východnom bloku fungovala pred rokom 1938 parlamentná demokracia. Klement Gottwald už pred vojnou prehlásil: “Sme stranou československého proletariátu a naším najvyšším revolučným štábom je skutočne Moskva. A my sa chodíme do Moskvy učiť, viete čo? My sa od ruských boľševikov do Moskvy chodíme učiť, ako vám zakrútiť krk.” V roku 1949 pozval Gottwald do Československa sovietskych poradcov Lichačova a Makarova, ktorí v Maďarsku pripravili monsterproces s vysokým komunistickým funkcionárom László Rajkom. Začalo sa znárodňovanie podnikov, bánk a pôdy, zastrašovanie obyvateľstva, zatýkanie politických oponentov, ich likvidácia v procesoch, ktoré komunistická strana propagandisticky využívala podľa sovietskeho vzoru. Jednou z dôležitých úloh sa stalo riešenie takzvanej cirkevnej otázky. Už od počiatkov vládnutia sa Gottwald snažil oslabiť úlohu predovšetkým katolíckej cirkvi. K tomu mal pomôcť monsterproces s Josefom Toufarom, katolíckym kňazom z malej obce Číhošť. Počas jeho kázne počas adventu 1949 sa na oltári za ním pohol kríž. Účastníci omše začali hovoriť o zázraku. Správa sa čoskoro rozšírila po celej republike a o prípad sa začala zaujímať ŠtB. K procesu s Toufarom nikdy nedošlo, pretože bol vo Valdickej väznici počas týždne trvajúcich výsluchov zmlátený na smrť. Ako ďalej pokračovalo riešenie cirkevnej otázky? Ako fungovala ŠtB v Československu v ďalších rokoch totalitnej diktatúry? Odpovede na tieto otázky sa pokúšajú hľadať tvorcovia televízneho dokumentu spolu s autormi divadelnej opery Toufar – Mučiace hry Alešom Březinom a Petrom Zelenkom, s historikmi Pavlom Žáčkom, Janom Kalousom a publicistom Milošom Doležalom. Inscenácia naštudovaná v Opere Národného divadla Praha je súčasťou projektu Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorého iniciátorom, hlavným organizátorom a producentom je Asociácia Divadelná Nitra.

Vysielané na Dvojke v sobotu 1. 11. 2014 o 21.05

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk