Filmy

underline

Viera a Moc / Chorobopis spoločnosti / Očista / Komu patrí minulosť / Nebezpečné deti

Samovražda v réžii štátnej bezpečnosti

SLOVENSKO

underline_germany

V piatej časti pôvodného seriálu RTVS, ktorý vznikol v koprodukcii s Mandala Pictures, DogDocs a Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra, sa vrátime do Československa osemdesiatych rokov. Po tom, čo sovietske tanky v roku 1968 definitívne zmarili nádeje na reformy, nastalo obdobie normalizácie. Štátna bezpečnosť rozšírila sieť spolupracovníkov, systematicky pracovala na rozklade činnosti a verejnej diskreditácii opozičných skupín a bránila šíreniu vplyvov zahraničných hnutí, ako bola napríklad poľská Solidarita. Nemala príliš ťažkú úlohu – na rozdiel od Poľska alebo Rumunska, kde sa pravidelne demonštrovalo a dochádzalo ku krvavým stretom so silovými zložkami, sa v Československu aj vďaka relatívnemu blahobytu a sociálnemu pokoju vo väčšine spoločnosti darilo udržiavať dobrovoľnú sebakontrolu. V takejto situácii sa ŠtB o to horlivejšie venovala potieraniu opozičných názorových prejavov. Medzi hnutiami, ktoré vnímala ako veľmi nebezpečné, bolo aj hnutie podzemnej cirkvi, ktoré dokázalo zmobilizovať státisíce veriacich, ako sa ukázalo napríklad pri organizácii Sviečkovej manifestácie v Bratislave v marci 1988. ŠtB sofistikovanými metódami zastrašovala členov a likvidovala kňazov tajnej cirkvi. Takzvané samovraždy a vraždy kňazov, ktoré ŠtB organizovala prostredníctvom nastrčených osôb alebo inými sofistikovanými spôsobmi, ostávajú dodnes neobjasnené. Jedným z takýchto prípadov je aj údajná samovražda tajne vysväteného kňaza Přemysla Coufala z roku 1981. Akými metódami pracovala ŠtB v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia? Ako postupovala proti podzemnej cirkvi a iným opozičným hnutiam? Ako sa dnes vysporadúvame s dedičstvom totalitnej minulosti? Odpovede na tieto otázky sa pokúšajú hľadať tvorcovia televízneho dokumentu spolu s autormi divadelnej inscenácie Vnútro vnútra Ľubomírom Burgrom a Dušanom Vicenom, kňazom Antonom Srholcom, disidentom Miroslavom Lehkým a historikom Ľubomírom Morbacherom. Inscenácia naštudovaná v divadle SkRAT v Bratislave je súčasťou projektu Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorého iniciátorom, hlavným organizátorom a producentom je Asociácia Divadelná Nitra.

Vysielané na Dvojke v sobotu 8. 11. 2014 o 21.00.

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk