Filmy

underline

Viera a Moc / Chorobopis spoločnosti / Očista / Samovražda v réžii štátnej bezpečnosti / Nebezpečné deti

Komu patrí minulosť

POĽSKO

underline_germany

V prvej časti pôvodného seriálu RTVS sa pozrieme do Poľska pred a po roku 1989. Na masívne sociálne nepokoje a vzbury proti systému nadviazali na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov nezávislé odbory Solidarność, ktoré si získali mnohomiliónovú podporu. Nespokojní robotníci, schopní rýchlo sa moblilizovať, našli spojencov v opozičných intelektuáloch a v katolíckom disente. Situáciu, ktorá bola pre moc neudržateľná, riešil prezident Wojciech Jaruzelski 13. decembra 1981 vyhlásením výnimočného stavu, čím zabránil intervencii armád Varšavskej zmluvy. Napriek aktivitám politickej polície (Służba Bezpieczeństwa) boli opozičné hnutia veľmi aktívne a postupne sa im darilo vyjednať si od vlády isté ústupky. Revolúcii v roku 1989 tak predchádzal dlhý reformný proces, vďaka ktorému si vyslúžila označenie refolúcia. Dlhý proces zmien, na ktorom participovala vládnuca strana, sproblematizoval po roku 1989 proces vyrovnávania sa s minulosťou. Skartácia veľkej časti archívov, problematické fungovanie inštitúcie, spravujúcej archívy (IPN), nemožnosť dosiahnuť spravodlivosť či odškodnenie v prípadoch krívd, spôsobených inštitúciami totalitného režimu – v takejto situácii médiá uverejňujú rôzne neoverené zoznamy spolupracovníkov SB a objavujú sa aj rôzne iné pokusy o divoké lustrácie, ubližujúce mnohým nevinným ľuďom. Ako sa možno vyrovnať s minulosťou? Ako súdiť zločiny, páchané podľa vtedy platných zákonov? Znamenal rok 1989 naozaj takú veľkú zmenu? Odpovede na tieto otázky sa pokúšajú hľadať tvorcovia televízneho dokumentu spolu s autormi divadelnej inscenácie Nasleduj ma! Tomaszom Kireńczukom a Radkom Rychcikom, historikmi Ryszardom Terleckim a Rafalom Romanowskim a profesorom fyziky Janom Stanekom, krivo obvineným zo spolupráce s SB. Inscenácia Nasleduj ma, naštudovaná v divadle Teatr Nowy v Krakowe, je súčasťou projektu Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorého iniciátorom, hlavným organizátorom 4a producentom je Asociácia Divadelná Nitra.

Vysielané na Dvojke v sobotu 11. 10. 2014 o 21:00

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk