Filmy

underline

Viera a Moc / Očista / Komu patrí minulosť / Samovražda v réžii štátnej bezpečnosti / Nebezpečné deti

Chorobopis spoločnosti

MAĎARSKO

underline_germany

Druhá časť pôvodného seriálu RTVS ponúka pohľad do Maďarska päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Na príbehu mladej psychiatričky, ktorej kariérny rast zastavili jej nadriadení tak, že ju dali internovať a prehlásili ju za duševne chorú, sledujeme krehkú hranicu medzi tými, ktorí určujú pravidlá (psychiatrami), a tými, ktorí sa podľa pravidiel musia správať (pacienti). Metafora psychiatrickej kliniky umožnila skúmať spôsoby, akými si spoločnosť stanovovala normy správania, kontrolovala ich dodržiavanie a trestala ich prekračovanie. Nejasná situácia pred okupáciou Maďarska sovietskymi tankami v roku 1956 a po okupácii, keď moc postupne preberali rôzne frakcie strany a intervenujúce vedenie z Moskvy hľadalo spoľahlivých a dostatočne lojálnych ľudí, ktorých by mohlo dosadiť do vedúcich funkcií v štáte, sa veľmi ponášala na okolnosti príbehu R.Z.
Akými nástrojmi je možné ovládnuť spoločnosť? Ako sa v spoločnosti prejavuje neschopnosť vyrovnať sa s totalitnou minulosťou? Ako veľmi spoločnosť deformuje relativizácia hodnôt? Odpovede na tieto otázky sa pokúšajú hľadať tvorcovia televízneho dokumentu spolu s autormi divadelnej inscenácie Reflex Pétrom Závadom a Dánielom D. Kovácsom, historikmi Krisztiánom Ungváryim a Magdolnou Baráth a psychologičkou Melindou Kovai. Inscenácia Reflex, naštudovaná v divadle Szputnyik Shipping Company v Budapešti, je súčasťou projektu Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorého iniciátorom, hlavným organizátorom a producentom je Asociácia Divadelná Nitra.

Vysielané na Dvojke v sobotu 18. 10. 2014 o 21.00

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk