Koproducenti

underline

Divadlo SkRAT, Bratislava / dramAcum, Bukurešť / Opera Národného divadla, Praha / Štátne divadlo, Drážďany / Nové divadlo, Krakov / Divadlo Odeon, Bukurešť

Plavebná spoločnosť Sputnik, Budapešť

Szputnyik Hajózási Társaság, Budapest

MAĎARSKO

underline_bratislava

Plavebná spoločnosť Sputnik (Szputnyik Shipping Company), založená v januári 2008 a vedená Viktorom Bodó, existuje na maďarskej divadelnej scéne ako nezávislé divadlo. Z hľadiska vnútornej štruktúry a ekonomiky to znamená, že súbor neexistuje ako klasické kamenné divadlo, financované miestnou samosprávou alebo štátom, ale musí sa uchádzať o finančnú podporu tak na financovanie výroby inscenácií, ako aj na krytie prevádzkových nákladov. Sputnik sa usiluje vybudovať aj udržať nové divadelné tvorivé prostredie, pričom vychádza zo skúseností získaných v bežnej, konvenčnej divadelnej praxi. Snaží sa etablovať takú formu divadelnej mimoinštitucionalizovanej existencie, ktorá napomáha reflexívnym a špičkovým pracovným postupom: rozvíjanie nezávislých tvorivých procesov, experimentovanie, výskum a revidovanie zaužívaných divadelných postupov sú rovnako dôležité ako uvádzanie klasických alebo súčasných diel. V duchu svojej činorodosti a flexibility Sputnik rozšíril profesionálne pôsobenie aj na oblasť Divadla vo vzdelávaní (Theatre in Education – TiE). Naštudoval “školské“ predstavenia, ktoré sa dajú ľahko odohrať aj v improvizovaných podmienkach a môžu cestovať po stredných školách.
Počas svojej existencie si Sputnik vyvinul bipolárny model fungovania, ktorý je v Maďarsku jedinečný: v každej divadelnej sezóne uvádza v Budapešti rovnaký počet premiér ako v zahraničných divadlách. Tie medzinárodné projekty sa výrazne líšia od bežnej domácej praxe – súbor účinkuje v známych európskych divadlách, na inscenovaní sa podieľa štyridsať až päťdesiat tvorcov a maďarskí herci hrajú v cudzom jazyku. Od mája 2012 je súbor pridruženým členom Únie európskych divadiel (UTE): v organizácii, ktorá združuje 18 divadiel zo 16 krajín, Sputnik zastupuje Maďarsko ako jediné nezávislé divadelné zoskupenie.

www.szputnyik.com

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk