Clemens Bechtel / Aleš Březina / Ľubomír Burgr / Gianina Cârbunariu / Dániel D. Kovács / Radek Rychcik / Dušan Vicen / Péter Závada / Petr Zelenka

Tomasz Kire¢czuk

Poľsko

underline

kirenczuk_topTomasz Kire¢czuk (1983)

získal magisterský titul v odbore divadelná veda na Jagellonskej univerzite a titul doktor filozofie na Ústave európskych štúdií Jagellonskej univerzity. Pôsobí ako dramaturg, divadelný kritik a kurátor umeleckých projektov. V roku 2006 so skupinou priateľov založil Nové divadlo v Krakove, ktoré je vďaka svojmu jasnému spoločensky angažovanému profilu v súčasnosti jednou z najzaujímavejších krakovských scén. Kire¢czuk získal za svoju umeleckú a akademickú činnosť mnoho ocenení a vyznamenaní, okrem iných dve štipendiá talianskej vlády, štipendium Nadácie pre poľskú vedu a umelecké štipendium primátora mesta Krakov. V prvom rade sa zameriava na uvádzanie nedivadelných textov a textov, ktorých adaptácia pre divadlo si vyžaduje intenzívnu prácu dramaturga. Jeho publikačná činnosť obsahuje diela Od sztuki w działaniu do działania w sztuce (Od umenia v akcii k akcii v umení, 2008) a Nowy Wiek Kultury (Nový vek kultúry; spoluautorka: Dana Bie¢, 2012). V súčasnosti pracuje na knihe s názvom Anger Will Set You Free (Hnev ťa oslobodí), v ktorej analyzuje spoločenskú funkciu hnevu. Ako dramaturg spolupracoval s divadlami v mestách Krakov, Vroclav a Kielce, kde pripravoval inscenácie na motívy Ibsena, Witkacyho, Jerofejeva.

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk