Clemens Bechtel / Aleš Březina / Ľubomír Burgr / Gianina Cârbunariu / Tomasz Kire¢czuk / Radek Rychcik / Dušan Vicen / Péter Závada / Petr Zelenka

Dániel D. Kovács

Maďarsko

underline

kovacs_topDániel D. Kovács (1986)

v roku 2010 nastúpil na Univerzitu divadelného a filmového umenia v Budapešti, kde študuje réžiu pod vedením Gábora Székelyho a Viktora Bodó. Od roku 2007 je členom Divadla Radical Freetime a od roku 2009 členom Fantommajmok. Zúčastnil sa viacerých workshopov, o. i. workshopu fyzického divadla pod vedením Ferenca Fehéra, bábkového workshopu pod vedením László Rumiho, workshopu zameraného na divadlo Noh, ktorý viedol Hiroyasu Sasaki. Ako divadelný režisér sa presadil najmä vďaka inscenáciám NCK (na motívy Jahodových polí Stephena Poliakoffa) a Diabolské variácie (na motívy drám v štýle Noh). Jeho réžie na Univerzite divadelného a filmového umenia: Cukrový Kremeľ Vladimira Sorokina (absolventské predstavenie v rámci seminárov Viktora Bodó), Hamleta Williama Shakespearea (absolventské predstavenie v rámci seminárov Sándora Zsótéra); Zákusok (medailóny v rámci seminárov Gábora Székelyho); V (scénky vychádzajúce z organizačných a prevádzkových pravidiel univerzity, v rámci kurzu Viktora Bodó), Molièrovu Versaillskú improvizáciu (absolventské predstavenie v rámci seminárov Gábora Székelyho) a hru Georga Büchnera Woyzeck (absolventské predstavenie v spolupráci s Fantommajmok).

Videoprofil

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk