Aleš Březina / Ľubomír Burgr / Gianina Cârbunariu / Tomasz Kire¢czuk / Dániel D. Kovács / Radek Rychcik / Dušan Vicen / Péter Závada / Petr Zelenka

Clemens Bechtel

Nemecko

underline

bechtel_topClemens Bechtel (1964)

študoval aplikovanú divadelnú vedu na Univerzite v Giessene, Nemecko. Vyše dvadsať rokov pracuje ako nezávislý divadelný režisér v Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku, Holandsku, Rumunsku, Mali a Malawi. Ústrednou témou jeho divadelnej tvorby sú historické a politické javy. Venuje sa aj písaniu divadelných hier a scenárov, prípadne ich tvorí spolu s hercami a odbornými poradcami. Jeho hra Staats-Sicherheiten, o väzniciach v bývalej NDR získala v roku 2008 Cenu Friedricha Lufta v Berlíne za najlepšiu inscenáciu roka. Staats-Sicherheiten uviedli aj v budove parlamentu v Berlíne a v štátnej televízii. Bechtel sa vo svojich dielach zameriava predovšetkým na témy ako migrácia a čierny obchod (Le pays où en fabrique l’argent, Bamako, Mali 2008, Dansk Design, Aalborg, Dánsko 2010) a medzinárodné konflikty (Potsdam-Kunduz, Potsdam, Nemecko 2011, The Prisoner’s Dilemma, Tübingen, Nemecko 2007, Siebenbürgen, Süsse Heimat/Tu Ardeal, Sibiu, Rumunsko 2007). Väčšina jeho inscenácií sa pokladá za príklady nového nemeckého politického dokumentárneho divadla.

Videoprofil

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk